Påske i vores to kirker | Tibirke og Vejby Sogne

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Påske i vores to kirker

Påske i vores to kirker
Udgivet tir d. 30. mar 2021, kl. 20:54
Nyheder

Påske i vores kirker

Påsken er lige på trapperne - mange har allerede ferie. I vores to dejlige middelalderkirker byder vi indenfor til både en udstilling i Vejby kirke, en
Passionsvandring Langfredag og en Påskelørdagsandagt i Tibirke kirke.
Skærtorsdag er der gudstjeneste kl. 17.00 i Vejby og kl. 15.00 i Tibirke. (Det efterhånden traditionsrige påskemåltid måtte desværre aflyses pga. Corona.)

Læs med her og kom i kirke til fordybelse, bøn og hør de skønne påskesalmer.

Langfredag - Passionsvandring

Langfredagsgudstjenesterne i år bliver en ”Korsvejsgudstjeneste”, - en Passionsvandring.

Vi skal i denne Passionsvandring foretage en ”Imitatio Christi”, dvs. efterligning af Kristus, og sammen gå, om ikke fysisk, så i ånden med Kristus, langs Via Dolorosa, bede og reflektere over Kristi lidelse. Vi skal gå Korsvejen.

Den oprindelige betydning af ”Korsvej” er den vej, som Jesus, tynget af sit kors, gik Langfredag fra Pilatus til Golgata (Matt 27: 22-61). Senere opstår en anden betydning af ordet, nemlig den bønsøvelse, hvor vi i ånden går den samme vej og standser ved fjorten billeder eller stationer, som de også kaldes. At bede korsvejen med de fjorten stationer har siden det 17. århundrede været den mest kendte måde at mindes Kristi lidelse på.

Det bliver derfor en liturgisk gudstjeneste uden altergang.

Velkommen til Langfredag i Vejby Kirke kl. 9.00 og i Tibirke Kirke kl. 10.30

Påskelørdag i Tibirke kl. 19.30

Vi vil igen i år tage den gammel påsketradition op med en Påskelørdagsandagt i Tibirke Kirke. Påskelørdag kan på mange måder synes som en lille, ubetydelig og overset dag imellem de mange store påskedage, især med Langfredagens død og mørke på den ene side og Påskedags lys og opstandelse på den anden.

Ved Påskelørdagsandagten vil vi i stearinlysenes skær være i tankerne ved Jesu grav. Vi vil lytte til gravlæsningerne, samt til et særligt Påskelørdagsdigt og ikke mindst skal vi høre (måske synge) nogle af de smukke påskelørdagssalmer, der kun hører denne aften til.
Vi vil således være i den stilhed, der er mellem Langfredag og Påskedag.

Andagten varer ca. 40 min.

Velkommen til Påskelørdagsandagt.

Skærtorsdag, Langfredag og Påskelørdag er det sognepræst Jeanne von Benzon, der har tjenesterne.

------------------------

Påskeudstilling i Vejby kirke med fokus på Langfredag

Via Dolorosa - Station 7 - Marie Klust

Vi har i Vejby kirke fået en særlig mulighed for at få en lille udstilling i den kommende tid, nemlig fra på søndag og hen over påskens dage. Billederne har særlig fokus på Langfredag.  Marie Klust har skildret de såkaldte 14 stationer / Via Dolorosa som er Langfredagens tema i både Vejby og Tibirke kirker. (Læs mere herom i kirkebladet).

Pga. coronarestriktionerne er det desværre ikke muligt at afholde fernisering og møde Marie Klust, men der vil ligge foldere i begge kirker. 

ÅBNINGSTIDER: Vejby kirke er åben man - tors 7-15 og fre 7-13. Og selvfølgelig til gudstjenesterne, hvor det er muligt at besigtige værkerne, under hensyntagen til coronarestriktionerne om afstand, mundbind og håndhygiejne.

Udstilling senere i Sognegården Vi arbejder  hen mod en større udstilling af Marie Klust i Sognegården, når rammerne tillader det.  Så vel mødt På præster og Menighedsråds vegne Jeanne von Benzon Sognepræst 

Marie Klust skriver om sig selv. Jeg er malerkunstner og fokuserer en del på religiøse emner. Har udstillet i forskellige kirker (f.eks. Vejlø, Birkebjerg, Skt. Jørgens, Løgumkloster, Enghøj i Randers). Sognegården i Vejlø er udsmykket med mine 14 malerier Via Dolorosa stationer, efter inspiration fra Via Dolorosa i Jerusalem, doneret af sognebarnet Lillian Mortensen. Den vækker en stor interesse hos menigheden og den daværende præst Helle Poulsen har anvendt den til konfirmandundervisning, hvor f.eks. konfirmanderne langfredag skulle forkynde evangeliet og herved historien knyttet til hvert billede.

Dette gav mig yderligere inspiration til at male en ny Via Dolorosa - denne gang inspireret både af Jerusalem og en korsvej ved en valfartskirke i mit hjemmeland Tjekkiet. Det ikke kun skildring af bibelhistorien. Jeg vil herved fremhæve nogle af de værdiger, som man oplever ved gennemgangen af Jesus lidelsesvej, og som bør bevidstgøres i denne svære tid, som vi står i på nuværende tidspunkt. Det handler især om hjælpsomhed, at tage imod, forståelse, kærlighed, respekt, deltagelse, at ofre, magtmisbrug, fordømmelse, mening med lidelsen/krisen, uretfærdighed, troen på noget, som er mere end en selv, tvivl på troen, tiltro, familiebånd, refleksion over sit liv, styrke, overvindelse af barrierer, indre ro, nærhed, sejr, lys forude ...

Via Dolorosa - Station 8 - Marie Klust

Påskesøndag fejres med Højmesse kl. 10.30 i Vejby og kl. 9.00 i Tibirke
og 2. Påskedag er der fællesgudstjeneste i Vejby kl. 9 i Vejby. Begge dage med Ulrik Pilemand.