Høstgudstjeneste i Vejby UP | Tibirke og Vejby Sogne