AFLYST Fællesgudstjeneste i Tibirke JvB | Tibirke og Vejby Sogne