AFLYST Før julegudstjeneste | Tibirke og Vejby Sogne