240419 dagsorden pkt 4.2 Stiftets skrivelse af 10. december 2018.pdf | Tibirke og Vejby Sogne