BILAG_03052020_Kirkerne og Sognegården efter 18.pdf | Tibirke og Vejby Sogne