Menighedsrådet Tibirke | Tibirke og Vejby Sogne

Valgte medlemmer

Formand
Niels Worm

Bækkebrovej 28, 3220 Tisvildeleje
Tlf: 4870 7067, 23215314
new@nst.dk

Næsteformand og byggesagssagkyndig
Thomas Skov,

Hegnsvej 22, 3220 Tisvildeleje
Tlf: 4870 9690 
thskov@mail.dk 

Kasserer
Torben Müller

Ved Kirken 4, 3220 Tisvildeleje
Tlf: 4870 9121
torben@fjederhammen.dk 

Kontaktperson til ansatte
Morten Larsen

Bymosen 3, 3220 Tisvildeleje
Tlf. 3024 4799
morten.bymosen@gmail.com

Kirkeværge
Lisbeth Nielsen

Svanekæret 4, 3220 Tisvildeleje
Tlf: 4870 8423

Henning Nielsen
Solvej 16, 3220 Tisvildeleje
Tlf:4870 8410, 4013 1406
ok.henning@kabelmail.dk
henningtnielsen@yahoo.dk 

Regnskabsfører
Anne Vagn Hansen
(uden for rådet)

Fødte medlemmer

Sognepræst Ulrik Pilemand
Kirkebakken 4, 3210 Vejby 
Tlf.:48 70 94 62 
up@km.dkSikker post - Klik her
fri mandag.    

Sognepræst Jeanne von Benzon
Tlf.: 24 91 79 70
jgvb@km.dk
fri mandag.