Konfirmander | Tibirke og Vejby Sogne

Konfirmation

Vejby sogn og Tibirke sogn har konfirmation om foråret i 8. klasse. I Vejby kirke ligger det som udgangspunkt 4. søndag efter påske og i Tibirke 5. søndag efter påske.

Alt efter holdets størrelse og ønsker, kan der også holdes konfirmation lørdage.

Til dig som går i 7. kl. og starter i 8. kl. efter sommerferien - og dine forældre.

Hvis du ønsker at blive konfirmeret i foråret 2021, skal du skrives op til at følge konfirmationsforberedelsen. 

Konfirmationerne kommer til at foregå søndag den 2. maj i Vejby kirke og søndag den 9. maj i Tibirke kirke. Begge dage kl. 10.00. Alt efter hvor stort holdet er kan der muligvis blive åbnet op for konfirmationer om lørdagen, men det er usikkert endnu.

Konfirmationsforberedelsen er efter aftale med skolen passet ind i skoleskemaet tirsdage kl. 14.10 - ca.15.45. 

Man kan godt gå i skole et andet sted end i Vejby!

Det er ingen pligt at blive konfirmeret, men et tilbud. Du kan derfor følge konfirmationsforberedelsen selvom du ikke er sikker på, om du ønsker at blive konfirmeret. I så fald kan du betragte konfirmationsforberedelsen, som en mulighed for at få et indtryk af den kristne tro. 

Indskrivningen finder sted ved, at du og dine forældre møder op i Sognegården,
Kirkebakken 4, 3210 Vejby 
Søndag den 30. august kl. ca. 11.30
Jeg holder gudstjeneste kl. 10.30 i Vejby kirke, hvor det vil være dejlig at se jer.

Der vil jeg orientere om forberedelsens indhold og forskellige praktiske forhold, samt skrive jer alle ind. Mødet vil vare en lille times tid.

Medbring konfirmandens navne- eller dåbsattest.


Venlig hilsen
Ulrik Pilemand
Sogne- og orlogspræst
up@km.dk