Dagsordner og referater Tibirke | Tibirke og Vejby Sogne

Tibirke Menighedsråd 2020

Dagsordner

Referater

14. januar - klik her 14. januar - klik her

21. januar - ekstra - klik her

21. januar - ekstra - klik her
5. februar - ekstra - klik her 5. februar - ekstra - klik her
11. februar - ekstra - klik her 11. februar  ekstra - klik her
19. februar  - klik her 19. februar  - klik her
10. marts - klik her 10. marts - klk her
30. april - klik her Telefonmøde 30. april - klik her Telefonmøde
Maj møde udgået pga. CORONA  
16. juni - klik her 16. juni - klik her
27. august - klik her 27. august - klik her
10. sept - klik her 10. sept - klik her
13. okt - klik her 13. okt - klik her
21. okt  - Konstituering Nyt råd.
Dagsorden jvf. Loven om Menighedsråd
Se Kap 2
21. okt - Klik her
   

 

2019

Dagsordner

Referater

31. januar - klik her 31. januar - klik her
20. februar - klik her 20. februar  - klik her
19. marts - klik her 19. marts - klik her
11. april - klik her     11. april - klik her 
22. maj - klik her 22. maj - klik her
2. juli - klik her 2. juli - klik her
8. aug - klik her 8. aug - klik her
17. sept - kilk her 17. sept - klik her
10. okt. - klik her 10. okt. - klik her
7. nov - Fællesmøde m/Vejby - klik her 7. nov. - klik her
20. nov - klik her 20. nov - klik her
10. dec - klik her 10. dec - klik her