Kontakt | Tibirke og Vejby Sogne

Præster

Sognepræst Kbf.
Ulrik Pilemand
Kirkebakken 4, 3210 Vejby
Tlf.: 48 70 62 94
Mail: up@km.dk  - Sikker post - klik her - Åbner med NemID login
Mandag fri.

Sognepræst
Jeanne von Benzon 
Træffes efter aftale
Tlf.: 24 91 79 70
Mail: jgvb@km.dk - Sikker post - klik her - Åbner med NemID login
Mandag fri.

Kordegn

Kordegn Gitte Nielsen 
Træffes tirsdag, onsdag og fredag
ml. kl. 9.00 og 13.00
Tlf.: 24 40 80 73
Mail: ghn@km.dk - Sikker post - klik her - Åbner med NemID login

Organist

Mimi Birkelund
Mail: mimibirkelund@hotmail.com

Faktura til Vejby kirke og menighedsråd

Brug nedenstående mail, hvis du skal sende en faktura til Vejby kirke eller Menighedsråd.
Mail: kasserer@vejbykirke.dk
​Er det vedr. kirkegården og driften/ydelser dertil, bruges mailen til Vejby Kirkegårdskontor. Se nedenfor.

Vejby Kirkegårdskontor 

Graver
Christina Woller-Nielsen
Graverassistent
Jane Langkjær

Bogknoldvej 16
3210 Vejby
Tlf. 4870 5299
Tirsdag-fredag kl. 9-10
graverkontoret@hotmail.com

Kirkeværge Vejby

Thomas Skov
Hegnsvej 22, 3220 Tisvildeleje
Tlf. 48 70 96 90, 40 86 34 54
thskov@mail.dk

Tibirke Kirkegårdskontor 

Graver 
Henrik Müller 

Graverassistent 
Michael Svendsen

Tibirke Kirkevej 12
3220 Tisvildeleje
Tlf. 48 70 77 85
Tirsdag-fredag kl. 9-10
tibirkekirke@gmail.com 

Kirkeværge Tibirke

Lisbeth Nielsen
Svanekæret 4
3220 Tisvildeleje
Tlf. 48 70 84 23, 25788423

Kirkesangere

Henrik Kruckow Trine Schousen