Menighedsrådsvalg 2020 | Tibirke og Vejby Sogne

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsrådsvalg 2020

VALG AF NYE MENIGHEDSRÅD

VALGFORSAMLING I TIBIRKE
TIRSDAG D.15. SEPTEMBER 2020 KL. 19.00 PENSION KILDEGAARD, Kildegaardsvej 5, 3220 Tisvildeleje
VALGFORSAMLING I VEJBY
TORSDAG D.17. SEPTEMBER 2020 KL. 19.00 SOGNEGÅRDEN, Kirkebakken 4, 3210 Vejby

Inden mødets begyndelse skal de stemmeberettigede registreres og have udleveret stemmesedler. Vi beder derfor om, at man kommer i GOD tid.

På valgforsamlingen afholdes valget til menighedsrådet. Der skal vælges 6 medlemmer til Tibirke Menighedsråd og 7 medlemmer til Vejby Menighedsråd.

Opstilling og valg af kandidater foregår på mødet. Forløbet af aftenen fremgår af nedenstående dagsorden.

Dagsorden:
1. Velkomst ved valgbestyrelsen.
2. Valg af dirigent.
3. Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde.
4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet.
5. Kandidaternes egen præsentation.
6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.
7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen.
8. Skriftlig og hemmelig afstemning.
9. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen.
10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure.
11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om muligheden for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste.
12. Eventuelt.
 
Valgforsamlingen er offentlig og alle kan deltage, også selv om man ikke har valgret.
 
HVEM HAR TALE- OG VALGRET OG HVEM KAN VÆLGES?
Man har ret til at tale og stemme, når man er:
    •    Medlem af folkekirken
    •    Over 18 år
    •    Senest pr. 1. september 2020 bosat i hhv. Tibirke eller Vejby Sogn eller har løst sognebånd og valgt stemmeret til sognet.
    •    Har dansk indfødsret eller har boet i Danmark mindst 1 år.

Man kan stille op og vælges til menighedsrådet, hvis man har ret til at stemme. Vælges kan dog ikke præster ansat i folkekirken og ansatte under hhv Vejby og Tibirke Menighedsråd.

Man kan IKKE brevstemme, men man kan stemme pr. fuldmagt ved lovligt forfald. Fuldmagten skal afgives på blanketten, som man finder længere nede på siden. Her er også nævnt, hvad der er lovligt forfald, og bemærk, det kun er i de nævnte tilfælde, der kan stemmes ved fuldmagt.

Ønsker man at opstille som kandidat, men kan ikke deltage i valgforsamlingen, kan man gøre det ved fuldmagt på den blanket, som man finder nederst på siden.
 
Læs meget mere om menighedsrådsvalget på www.menighedsraadsvalg.dk.
 
Henrik Lund-Andersen,
formand for Valgbestyrelsen for Vejby Sogn tlf.: 40 25 02 57

Niels Worm,
formand for Valgbestyrelsen for Tibirke Sogn tlf.: 23 21 53 14


Fuldmagt - Afstemning på valgforsamlingen.pdf
Fuldmagt- Opstilling som kandidat på valgforsamlingen.pdf
Samtykke - Opstilling som kandidat på valgforsamlingen.pdf

 

NYHEDER