Dagsordner og referater Vejby | Tibirke og Vejby Sogne

Vejby Menighedsråd 2020

OBS: mødet 22. april holdes uden tilhørere pga. CORONAsituationen.

Dagsordner

Referater

15. januar - klik her 15. januar - klik her
26. februar - klik her 26. februar - klik her
11.  marts - klik her 11.  marts - klik her
22. april - klik her 22. april - klik her
6. maj - klik her Bilag 6. maj - klik her
3. juni - klik her Bilag 3. juni - klik her
19. august - klik her Mødet udsat til 24.aug 24. august - klik her
16. sept - klik her 16. sept - klik her
21. okt - klik her 21. okt - klik her

29. okt  - Konstituering Nyt råd.
Dagsorden jvf. Loven om Menighedsråd
Se Kap 2

29. okt - klik her
18. nov - Klik her 18. nov - klik her

 

2019

Dagsordner

Referater

9. januar - klik her 9. januar - klik her
27. februar - klik her 27. februar  - klik her
3. april - klik her 3. april - klik her
24. april - klik her     24. april - klik her - Bilag 1 2 3 4 5
22. maj - klik her - Bilag 1 2 3 4 5 22. maj - klik her
19. juni - klik her 19. juni - klik her
26. juni - Ekstraordinært - klik her 26. juni - Ekstraordinært - klik her
18. juli - Ekstraordinært - klik her 18. juli - Ekstraordinært - klik her
14. august - klik her 14. august - klik her
18. sept - klik her 18. sept - klik her
23. okt - klik her 23. okt - klik her
7. nov - FÆLLESMØDE m/Tibirke - klik her 7. nov - Fællesmøde - klik her
20. nov - klik her 20. nov - klik her
11. dec - klik her 11. dec - klik her

 

Dagsordner og referater fra tidligere - klik på årstal:

2018

2017

 

Dagsordner og referater kan desuden ses på Kirkekontoret samt i tårnrummet i Vejby kirke.